'Dipyn Mwy o...' ~ Gari Jones [GCCD52]
  1. Hen Atgofion
2. Holl Freuddwydion
3. Petai Pawb
4. Ni ein Dau
5. Caraf Di
6. Heulwen dy serch
7. Dal i Rocio
8. Paid Mynd
9. Chwilio
10. Pedair Oed
 
  « back to discography