Portffolio
 
 

Yn ogystal a cynhyrchu CDs, mae Gwynfryn Cymunedol yn gyfrifol am gynhyrchu DVDs, gwneud gwaith cynllunio, trefnu gweithdai cerddoriaeth ac wrth gwrs recordio cerddoriaeth. Dyma esiampl o'n gweithgareddau.

Recordio ar gyfer rhaglen teledu - Ty Gobaith S4C Mehefin 2003

Gweithdy 'Llyn i mi' recordiwyd yn ein stiwdio, Chwefror 2003

Gweithdy 'Y Gwallgofiaid' recordiwyd yn ein stiwdio, Haf 2004