Cysylltu
 
 

Cwmni dielw sy’n weithgar yn y gymuned yw Gwynfryn ac ein nod yw rhoi safle lansio i gerddorion a chantorion sy’n awyddus i fynd yn eu blaenau i lwyfan adloniant proffesiynol. Fe fyddan nhw’n gallu cyflawni eu potensial a gwireddu eu breuddwydion.

Ac fe fyddan nhw’n gwybod yn union beth yw hanfod y busnes y maen nhw’n gweithio ynddo fo, ac yn gallu mynd yn eu blaenau’n hyderus ac yn siwr o’u pethau wedi derbyn sylfaen gadarn o wybodaeth.

Rydyn ni’n darparu cyngor am ddim ar bob agwedd o’r busnes cerddoriaeth, o gyfreithlondeb rheoli hawlfraint i bethau mor syml a thiwnio gitar. Mae yna lawer o rwystrau ar ffordd cerddor sy’n llawn dyhead i fynd yn ei flaen. I gyrraedd eich gôl mae’n rhaid i chi adnabod eich maes chwarae. Fe allwn ni eich harwain trwy beth sy’n edrych fel jyngl gyfryngol.


Manylion Cysylltu:

Stiwdio:

Y Stiwdio, Waunfawr, Caernarfon, Gwynedd LL55 4AQ
Ffôn/Ffacs: 01286 650 523

E-bost:
gwynfryncymunedol@hotmail.com