'Tiwnio Mewn' ~ Elise Gwilym [GCCD22]
  1. Dwi eisiau diolch (I want to thank you)
2. Y mae ysbryd yr Arglwydd arnaf i – Eseia 61
(The spirit of the Lord is upon me – Isiah 61)
3. Wyddwn i byth (I never knew)
4. Caraf di (I love you)
5. Rwy’n dy Garu - Aleliwia (I Love you - Aleluia)
6. Beth yw’r uchder (What’s the height)
7. Mor anhygoel o gariadus (So fantastically loving)
8. Iesu, Iesu maddau i mi (Jesus, Jesus forgive me)
9. Gwnes di arllwys dy gariad (You poured out your love)
10. Prydferthwch (Beauty)
11. Mewn llawenydd (With joy I shall go forth)
12. Tyrd, Ysbryd Glân (Come holy Spirit)
 
  « nôl i discograffi

[Cliciwch yma i brynu'r traciau o'r iTunes Music Store]