'Smôcs, coffi a fodca rhad' ~ Meinir Gwilym [GCCD03]
  1. Dim byd a nunlla
2. Wyt ti’n gêm?
3. Hen gitâr
4. Gormod
5. I’r golau
6. Wyt ti’n mynd i adael?
7. Ar hyd y nos
 
  « nôl i discograffi

[Cliciwch yma i brynu'r traciau o'r iTunes Music Store]

Dolenni:
www.meinirgwilym.com
www.myspace.com/meinirgwilym