'Waunfawr' [GCCD01]
  1. Waunfawr – Dylan a Neil
2. Yfory – Côr y Waun
3. Draw Dros yr Enfys – Fiona Sanderson
4. Dim Ond Iesu – Alun ac Wmffra
5. Dim Ond ti – Catrin Lowri
6. Gwalia – Rhiannon Williams
7. Hwylio – Pryderi Tomos
8. O! Fy Arglwydd, O! fy Mhrynwr – Côr y Waun
9. Y Goeden Gnau – Fiona Sanderson
10. Ar Ryw Noswaith Hyfryd – Alun Mabon
11. Elen Fwyn – Wmffra Jones
12. O Nefol Addfwyn Oen – Côr y waun
13. Hiraeth – Rhiannon Williams
14. Carol yr Wyl – Catrin Lowri
15. Nos a Gwawr – Côr yr Ysgol
 
  « nôl i discograffi